Marinarkeologiska samlingen

Den marinarkeologiska samlingen består av föremål som har katalogiserats in i K-katalogen (Kulturhistoriska samlingen), ÅM-samlingen (Ålands museums arkeologiska samling) och i M-katalogen (Marinarkeologiska samlingen). Sedan år 2008 katalogiseras marinarkeologiska fynd in i den vanliga arkeologiska samlingen med resten av de arkeologiska fynden. De marinarkeologiska fynden utgör till största delen av lösfynd som har inlämnats av dykare, fiskare och övriga privatpersoner, men även från några enstaka marinarkeologiska undersökningar. Fynden är en blandning med allt från vrakdelar, husgeråd och ankare, till livbojar, signalpistoler och plåtmynt. Här i bildgalleriet visar vi ett urval från samlingen.