Glasflaska

Objekt: Flaska av ofärgat glas
Användare: SMS HINDENBURG
Datering: Början av 1900-talet
Material: Glas
ID M 66:1

Flaska av ofärgat glas med kvadratisk form med ingjuten märkning Jurgen Peters Hamburg. Flaskan bärgades från vraket av SMS HINDERBURG i september 1995.

Vraket av SMS HINDENBURG påträffades och identifierades sommaren 1995 av dykarna Richard Johansson och Peter Eriksson. Fartyget stötte på en i isen fastfrusen mina och sjönk den 9 mars 1918 då den eskorterade transportångaren FRANKENLAND ut till öppet vatten. HINDENBURG sjönk efter mindre än 5 minuter cirka 1,5 sjömil sydväst om Skeppsvik i Eckerö.. Tre man ombord på isbrytaren omkom omedelbart och ytterligare fem man skadades vid minexplosionen. (text: antikvarie Marcus Lindholm)

SMS Hindenburg