Kolbrikett

Objekt: Kolbrikett med stämplade ryska bokstäver
Användare: Ryska flottan
Datering: 1915-1918
Material: Kol
ID M 38:1

Kolbrikett som är stämplad med ryska bokstäver hittades utanför Boxö brygga i Saltvik av dykarklubben Nautilus 1989. Briketten kan härledas till ryska flottan deras närvaro under första världskriget.

Den ryska armén började befästa Boxö år 1915. Signatärmakterna av Ålandsservitutet från 1856 tillät Ryssland att efter första världskrigets utbrott befästa Åland. Under kriget fanns både tunga kanoner och en egen järnväg. I och med att Åland återdemilitariserades efter första världskriget destruerades Boxöbatteriet 1919.