Livboj

Objekt: Livboj från SMS HINDENBURG
Användare: SMS HINDENBURG
Datering: Början av 1900-talet
Material: Kork och textil
ID M 66:5

Livboj från SMS HINDENBURG av kork och textil. Livbojen är en gåva av Unto Lindberg i Mariehamn och överräcktes till antikvarie Marcus Lindholm år 1977. Livbojen hittades på stranden av Lindbergs far efter att isen släppt under våren år 1918. Under många år förvarades livbojen i Lindbergs båthus i Lemland innan det överräcktes till Ålands museums samling.

Vraket av SMS HINDENBURG påträffades och identifierades sommaren 1995 av dykarna Richard Johansson och Peter Eriksson. Fartyget stötte på en i isen fastfrusen mina och sjönk den 9 mars 1918 då den eskorterade transportångaren FRANKENLAND ut till öppet vatten. HINDENBURG sjönk efter mindre än 5 minuter cirka 1,5 sjömil sydväst om Skeppsvik. Tre man ombord på isbrytaren omkom omedelbart och ytterligare fem man skadades vid minexplosionen. (text: antikvarie Marcus Lindholm)

SMS Hindenburg