Patroner till signalpistol

Objekt: Patroner till signalpistol
Användare: SMS HINDENBURG
Datering: Början av 1900-talet
Material: Kopparlegering
ID M 66:4

3 stycken patroner av kopparlegering (mässing) som bärgades samtidigt som signalpistolen med fyndnummer M 66:2 ur vraket SMS HINDENBURG styrhytt den 7 juli 1996. En patron är konserverad 2019 (den längsta), medan två är okonserverade och har delvis kvarvarande innehåll bevarat i patronen. 

Vraket av SMS HINDENBURG påträffades och identifierades sommaren 1995 av dykarna Richard Johansson och Peter Eriksson. Fartyget stötte på en i isen fastfrusen mina och sjönk den 9 mars 1918 då den eskorterade transportångaren FRANKENLAND ut till öppet vatten. HINDENBURG sjönk efter mindre än 5 minuter cirka 1,5 sjömil sydväst om Skeppsvik i Eckerö. Tre man ombord på isbrytaren omkom omedelbart och ytterligare fem man skadades vid minexplosionen. (text: antikvarie Marcus Lindholm)

SMS Hindenburg