Signalpistol

Objekt: Signalpistol av mässing
Användare: SMS HINDENBURG
Datering: Början av 1900-talet
Material: Kopparlegering och trä
ID M 66:2

Signalpistol av mässing och träbeslag på handtaget. Pistolen funnen i styrhytten på vraket SMS HINDENBURG den 7 juli 1996. Signalpistolen är konserverad 2019 vid Acta KonserveringsCentrum Ab i Stockholm.

Vraket av SMS HINDENBURG påträffades och identifierades sommaren 1995 av dykarna Richard Johansson och Peter Eriksson. Fartyget stötte på en i isen fastfrusen mina och sjönk den 9 mars 1918 då den eskorterade transportångaren FRANKENLAND ut till öppet vatten. HINDENBURG sjönk efter mindre än 5 minuter cirka 1,5 sjömil sydväst om Skeppsvik i Eckerö. Tre man ombord på isbrytaren omkom omedelbart och ytterligare fem man skadades vid minexplosionen. (text: antikvarie Marcus Lindholm)

SMS Hindenburg