Skeppsklocka

Objekt: Skeppsklocka av mässing.
Teknik: Gjutning
Material: Kopparlegering
ID M 15:1

Skeppsklocka av mässing funnen i Hamnviken på Stora Nyhamn av dykarklubben Nautilus. Fornlämning LeM 8:3. Inga märkningar eller stämplar går att finna på klockan. Föremålet registrerades år 1977 in i den marinarkeologiska fyndkatalogen.