Svenskt plåtmynt

Objekt: Plåtmynt, 2 dalers S.M.
Datering: 1711
Material: koppar
ID ÅM 387:9

Svenskt plåtmynt, 2 dalers silvermynt (S.M.) stämplad med årtalet 1711 med krona och omskriften Carolus XII D G SVE GOT WAN REX (Svears Göters och Wenders Konung), kontrollstämplad med folkkungalejonet 1718 och trekronorsstämpel på baksidan. Vikt 2181 gram, 21 x 23 cm.

Plåtmyntet påträffades vid undervattensarkeologiska undersökningar 18 – 30 juli 1964 vid platsen för sjöslaget vid Flisö på Föglö den 27 juli 1720.