Träornament

Objekt: Träornament
Datering: 1800-tal
Teknik: Träsnideri
Material: Trä
ID M 12:1

Ornamentdetalj av trä som sannolikt är ett ändstycke av ett låringsornament. Föremålet uppges ha hittats invid ett vrak i Geta av Knut Laaksonen. Föremålet registrerades år 1971 in i Marinarkeologiska fyndkatalogen. Dateringen är förmodligen i mitten av 1800-talet