ÅCA jubileum 1962

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_183_2

ÅCA jubileum på Socis i Mariehamn. Bilden är tagen 1962 och Finlandssvenska Andelsförbundets medaljer i olika kulörer har just delats ut till direktion och anställda inom ÅCA. Från vänster, Lennart Mattsson mjölkbonde från Labbnäs i Geta, Valborg Jansson laborant, direktionsordförande Verner Jansson, Anna-Lisa Eriksson butiksföreståndare, Levi Toivonen försäljare och lagerman, Runar Fridlund mejerist, mejeridirektör Ole Wikström, Lasse Lindbom mejerist och Raul Hagman försäljningsdirektör. Ålands Centralandelslag, ÅCA, grundades 1921 och ägs av de åländska mjölkbönderna. ÅCA är ett relativt litet mejeri, men exporterar ändå en ansenlig del, bland annat till Sverige och Finland.