2. Folke Rosténs samling

Folke Rostén (1932-2020) var verksam inom fotografi under hela 1900-talets andra hälft. Han verkade som studio-, reklam- och reportagefotograf samt gjorde även dokumentärfilmer.