Ålands Aktiebank

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_12_3

Ålands Aktiebank, någon gång på 1960-talet. Okänd personal och kunder. Banken grundades redan 1919 av dåtida åländska entreprenörer som ville ha en egen, åländsk bank. Namnet var då Ålands Aktiebank och 1942 registrerades den på Helsingforsbörsen. Under 1990-talet etablerade Ålandsbanken sig i Finland och i mars 2009 etablerade sig banken i Sverige.