Ålands kraftverksbolag

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_264_2

Ålands kraftverksbolag. Mariehamns Energi inledde sin verksamhet år 1977, då man placerades en oljeeldad 2 + 2 MW panncentral i centrum av staden. De första delarna av fjärrvärmenätet byggdes för anslutning av de flesta större fastigheterna i kvarteren kring Torggatan och Nygatan. I samarbete med Ålands Kraftverksaktiebolag skapades förutsättningar för en kraftig expansion av fjärrvärmeverksamheten från och med 1980. Då byggdes en stamledning från centrum längs Köpmansgatan och Neptunigatan till kraftverksområdet vid Strandpromenaden, samtidigt uppfördes ett nytt dieselkraftvärmeverk. Fjärrvärmenätet byggdes ut i stora etapper varje år och antalet anslutna kundanläggningar ökade snabbt.