Ålands lyceum

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_258_1

Vy mot Ålands lyceum från Nygatan, Mariehamn. Den äldsta delen av Ålands lyceums byggnad ritades av arkitekten Johan Jacob ”Jac” Ahrenberg 1903. År 1930 uppfördes en tillbyggnad ritad av Torsten Montell. Sedan dess har den byggts till ytterligare. Ålands lyceum är en studieförberedande gymnasieskola som ligger i Mariehamn. Sedan 1.8.2011 är Ålands lyceum en av två skolor som ingår i skolmyndigheten Ålands gymnasium. Den andra skolan är Ålands yrkesgymnasium.