Allhelgonadagen 1961

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_346_8

Allhelgonadagen 1961. Stadsfullmäktiges, stadsdirektörens och representanter ur stadsstyrelsens uppvaktning vid olika märkesmäns gravar. Till vänster Anton Häggblom, Axel Kuffschinoff håller kransen vid F. D. Scheffers grav.