Auktion

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_189_2

Lions auktion. Det är Karl-Erik Sundberg som håller i klubban. Sundberg jobbade bland annat som jordbrukskonsulent. Han var också aktiv inom teaterföreningen. Mannen i hatt, som står bredvid Sundberg, är Knut Donner, dåtida vd för Ålands ömsesidiga försäkringsbolag. Flickorna på bilden som vänder sig mot kameran uppges vara Ulla Skogberg, Kerstin och Birgit Sommarström. Bilden är från slutet av 1950-talet eller början av 1960-talet. Okänd ort.