Bengt Häger

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_236_2

Bengt Häger vid sitt hönseri. Okänd ort. Okänt vilket år bilden togs. Häger, som var ledamot av Ålands lagting 1991–1995 och kansliminister i Ålands landskapsstyrelse 1996–1999, är numer en känd åländsk författare. Hans far var den sista fyrvaktaren i Sälskär. I boken Ett händelserikt liv skriver Häger bland annat om en barndom i Hammarland och livet på fyrön Sälskär.