Besök från Lomonosov

Objekt: Foto: Ålands museum, Folke Rosténs samling
ID ÅMF_63749_363_12

Mariehamns stad var värd för ett officiellt besök från vänorten Lomonosov i dåvarande Sovjetunionen. Middagsvärd på Socis var Mariehamns borgmästare Nils Dahlman. Övriga på bilden okända. Okänt vilket år bilden togs.