Besök från Lomonosov

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_363_12

Mariehamns stad var värd för ett officiellt besök från vänorten Lomonosov i dåvarande Sovjetunionen. Middagsvärd på Socis var Mariehamns borgmästare Nils Dahlman. Till höger bakifrån sitter Aron Häggblom. Övriga på bilden okända. Okänt vilket år bilden togs.