Butiksbiträdeskurs

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_62_1

Butiksbiträdeskurs, ordnad av Ålands köpmannaförening. Okända deltagare på bilden. Vilket år bilden togs är okänt.