Folkhälsans basar

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_398_3

Folkhälsans basar i Stadshuset i Mariehamn, troligen på 1960-talet. Damen till vänster är Helga Koch och hon samtalar med Gundborg Häggblom. Försäljaren bakom Häggblom är Ulla Wikström. Övriga på bilden är okända.