Folkhälsans hus

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_394_2

Folkhälsans hus i Mariehamn. Okänt vilket år bilden togs. På Åland är Folkhälsan en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation med hälsofrämjande verksamhet och serviceproduktion som sina kärnområden. Folkhälsan i Mariehamn är en av de 16 åländska lokalföreningarna.