Folkhälsans sommarläger

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_17_24

Bilder från Folkhälsans sommarläger i Bertbyvik. Egon Häggblom som ansvarig. Okända barn. Troligen från början av 1970-talet. Folkhälsans simskolor på stranden präglas av lek på stranden varvat med lekbetonad simundervisning i vattnet. Är det kallt i vattnet leker man mera på land och simmar en kortare stund och under varma sommardagar simmar man en längre stund.