Geta kyrka

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_312_1

Sankt Görans kyrka i Geta är troligen uppförd på 1460-talet som kapellkyrka till Finström. Tillsammans med kyrkan i Finström beviljades Geta kapell avlat 1463 och nämns då för första gången i skrift. En ursprunglig skulptur av Sankt Göran saknas i kyrkan, men en replik till den ryttarbild som finns i Finströms kyrka skänktes vid kyrkans återöppnande efter restaureringen 1966. Då var Geta ännu en självständig församling, men idag är Geta återigen kapell under Finström. Inga medeltida kalkmålningar har gått att spåra under putsen, men 1965 fann man spår av svårtolkade målningar från 1600- och 1700-talet. Altartavlorna är från 1685 och har bekostats av inspektören Jacob Rusch och hans hustru Brita Rothof på Snäckö. Predikstolen i Geta kyrka är skapad av snickaren Isac Boman år 1862. Vapensköldarna på norra kyrkväggen representerar släkten Gyllenflög från Kodbolstad (Bolstaholm) och är från 1671 och 1699. I sakristian hänger ett porträtt av lotsdirektören Nils Åman från Kodbolstad, känd för att ha lotsat den ryska flottan i kav under lilla ofreden, 1742–1743. Klockstapeln uppfördes år 1685. Geta kyrka restaurerades och återinvigdes oktober 2017 av biskop Björn Vikström.