Hundutställning på Nabben

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_72_5

Hundutställning på Nabben, Mariehamn, 1965. På bilden syns bland annat Anki Rostén, Hans (Hasse) Eriksson, Carolin Rostén och Maj-Lis Rostén, samt en hel del okända personer. Vad hundarna heter är okänt.