Inplantering av rådjur

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_19_2

Ålands Jaktvårdsförening inplanterar rådjur på Åland. På bilden syns Vrede och Backlund. På 1960-talet hämtades rådjur från Sverige och planterades in på Åland och idag finns det uppskattningsvis 15 000 rådjur.