Jeppe på berget

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_371_1

Teaterföreningen Mariehamn satte upp ”Jeppe på berget” år 1962. Medverkade gjorde bland annat Einar Karlsson som Jeppe och Ebba Eriksson som hans fru Nilla. Övriga medverkande var Adéle Sundblom, Karl-Erik Sundberg, Göran Hansen, Roger Sundman, Carl-Eric Södergårdh och Rolf Eriksson. Regi: Nanny Westerlund, scenografi: Nanny Westerlund, Solveig Erikson och Jarl Eriksson, musiker: Paul Gardberg, ljud: Sven Lemberg och Harry Uppgårdh.