Julius Sundbloms staty

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_284_2

Julius Sundbloms staty står i parken bredvid torget i Mariehamn. Varje år firas Ålands självstyrelse den 9 juni framför statyn. Efter hans död 1945 började man på allvar planera att hedra honom med en staty. En kommitté tillsattes och en insamling gjordes. Man beslöt att monumentet skulle gjutas i brons och avbilda Sundblom i helfigur och man började diskutera vilken konstnär som vore bäst lämpad för uppdraget. Bildhuggaren Viktor Jansson, som också var författaren och konstnären Tove Janssons far, utsågs att göra ett modellförslag till statyn och fick sedan uppdraget att göra statyn. I september 1947 hade man bestämt att statyn skulle placeras på torget nedanför stadshuset. Verket anlände till staden den 19 augusti 1948 och avtäcktes fyra dagar senare, exakt tre år efter Sundbloms död.