Kapella och Viking 2

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_41_4

Kollisionen i Västerhamnen i Mariehamn mellan fartygen Viking 2 och Kapella den 23 april 1970. Med 230 passagerare, 22 personbilar, 18 lastbilar och 3 bussar ombord går Kapella med 4 knops fart rakt in i styrbordssidan på Viking 2, som sjunker vid kajen. Orsaken till olyckan var att när man på bryggan slog back så fungerade inte reglagen på styrbordspropellern. Trots att befälhavaren Holger Grönberg slog full back på den andra propellern och lät ankarna gå, hann man inte få stopp på fartyget. Vid kollisionen hade Kapella bogporten uppfälld och den träffade båtdäcket på Viking 2 och krossade en livbåt. Stäven trängde även in i maskinrummet på Viking 2, som började ta in vatten och fick en slagsida på 45 grader. Man lät Kapella ligga kvar med stäven in i Viking 2 i tolv timmar tills man med trossar spänt fast Viking 2, så att hon inte skulle kantra när man lösgjorde fartygen från varandra.