Kräftfiske

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_199_2

Fotot är taget vid Olofsnäs träsk, Geta. Kvinnan på bilden är Hulda Henriksson, ursprungligen från Iniö. Hon kom till Åland på 1930-talet för att arbeta på pensionatet i Kuggsund, som också kallades Göksund. Där träffade Hulda sin blivande man, Hugo Henriksson. Hugo var bland annat båtbyggare och idag kan man se hans båtar på bild i Sjökvarteret.