Lemlands kyrka

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_235_5

Interiör i Lemlands kyrka. Kyrkan ligger i Söderby, intill socknens största järnåldersgravfält, med en god hamn inom räckhåll vid Lumparns stränder. Länge trodde man att kyrkan var tillägnad Sankta Birgitta och att den härstammade från 1400-talet, men arkeologiska utgrävningar och en renovering på 1950-talet avslöjade att stenkyrkan var betydligt äldre än så och att den dessutom hade haft en tidigare föregångare i trä. Liksom andra åländska moderkyrkor är kyrkan i Lemland uppförd i utvalda stenar av åländsk rapakivi.