Lennart Elfsberg

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_80_1

Mångsysslaren Lennart Elfsberg, Ytternäs, Mariehamn. Elfsberg var bland annat båtbyggare och kyrkvaktmästare.