Lions maskerad

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_245_2

Lions maskerad i Mariehamn. Okänt vilket år. År 1955 grundades Ålands första Lionsklubb. Lions skiljer sig från många andra hjälpande organisationer genom att medlemmarna själva står för klubbens alla kostnader, så att insamlade medel till 100% kommer de behövande till hjälp. På bilden ses, från vänster, Lisbeth Sölgén, Olof ”Olle” Salmén, Gudrun Salmén och Helge Sölgén. Olof Salmén var en av Ålands mest kända och erfarna veteranpolitiker. Han var ledamot i lagtinget 1971–1975 och 1979–2003. Salmén satt i landskapsstyrelsen 1980–1987 och i landskapsregeringen som vice lantråd och finansminister 1999–2001. År 1990 utsågs han till åländsk representant i Nordiska rådet och 1996 blev han rådets president, den första någonsin från ett självstyrt område. Helge Sölgén var bland annat chef för Radio Åland 1961–1970 och 1978–1983. Dessutom var han chefredaktör för Ålandstidningen 1983–1987.