Mannen vid ratten

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_230_1

Uppvaktning vid Mannen vid ratten 1.1 1960. I Mariehamn finns ett antal permanenta konstverk utomhus. Flera av verken har en sjöhistorisk anknytning. Stadens äldsta utekonstverk är Mannen vid ratten av Emil Cedercreutz (1879–1949). Den göts i gips redan 1913 och är tänkt att föreställa en av gestalterna i Frans Hjalmar Nordlings sjöfartsberättelser, sjöbussen Tasala-Vilkks. Verket är avsett att hedra minnet av de sjömän som omkommit på haven. Den donerades av lantbruksrådet Eliel Sundström som själv mist sin far, kaptenen och handelsmannen John Edvard Sundström, i en storm på Atlanten år 1905. Skulpturen restes i Engelska parken i samband med Mariehamns 75-årsjubileum 1936, men flyttades i mitten av 1950-talet till Sjöfartsmuseet. På verket står det: Till minne av de ålänningar som funnit sin grav i haven.