Mariehamns Radio

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_364_3

Mariehamns Radio, Ålands Journal. På bilden, från vänster, Helge Sölgén, Gunnar Lindqvist, okänd, Ragna Sanders, Klas Eklund och Lennart Mattsson. Det är okänt vilket år bilden togs. Ålands Radio och TV Ab, ÅRTV, är ett landskapsägt aktiebolag som bildades den 1 maj 1996, som ett aktiebolag ägt av landskapet Åland. Bolaget tog över den verksamhet Rundradion i Finland tidigare bedrivit på Åland. Från att ha sänt fyra timmar om dagen ökade Ålands Radio sina sändningar till heldagssändningar. Idag sänder bolaget lokalt producerad radio från 06.30 till 21.00 veckans alla vardagar, och mellan 08.00 och 18.00 på helgerna.