Miramar

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_370_1

Runo Rotz utanför Miramar i Mariehamn. Nicolai Nyström lät uppföra Miramar 1890, enligt en ritning som har den egenartade titeln "Ritning till sommarvilla att uppföras i Mariehamns skärgård". På platsen fanns tidigare Sittkoffs bastu. Villan blev ett café, vilket i sin tur blev en restaurang. Fru Mathilda Rotz köpte huset i mars 1919 och sonen Runo med hustrun Linda bosatte sig där omkring 1920. Linda startade Park-Café i oktober 1929. Miramartomten köptes av Algot Johansson, varefter det legendariska och omtyckta huset revs 1973 för att ge plats för ett planerat hotell, som aldrig förverkligades. Många ansåg att det var en av tidernas största kulturskandaler i Mariehamn.