M/S Botnia

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_409_4

M/S Botnia i Långnäs hamn efter kollisionen med M/S Ilmatar 28.11.1968. När båtarna kolliderade intill Stora Gottholm mellan Långnäs och Föglö i den åländska skärgården, är det mycket dimmigt. Ilmatar hade sänkt hastigheten till åtta knop medan Botnia höll normal marschfart, mellan 16 och 18 knop. Inför passagen av Stockgrund var båda fartygens bryggor som vanligt i kontakt med varandra via VHF. Exakt vad som sedan hände var då okänt, men med stor sannolikhet var kollisionen ett resultat av den mänskliga faktorn, då bland annat hanteringen av radarutrustningen på Botnia var bristfällig. Botnia höll även fel kurs och skulle ha gått på grund om inte fartygen kolliderat. Ilmatar körde rätt in i Botnias styrbordssida och rev upp en 35 meter lång reva i fartyget, från bildäck upp till bryggvingen. Tre personer som låg i sina hytter dog omedelbart och flera skadas svårt. En av dem dog i ambulansen på väg till sjukhuset i Mariehamn och ytterligare två dog senare på sjukhuset. Sammanlagt omkom sex personer ombord på Botnia medan sju skadades svårt. Ombord på Ilmatar klarade sig alla så gott som oskadda. Efter kollisionen kunde Ilmatar med krossad för, men annars intakt under vattenlinjen, försiktigt fortsätta för egen maskin till Åbo medan Botnia gick i nödhamn till Långnäs. Båda fartygen hörde vid tiden för kollisionen till den tidens allra modernaste. Befälhavaren på Botnia dömdes till böter då mistluren inte användes trots svår dimma och att man inte hållit tillräcklig utkik eller inte minskat hastigheten under de rådande förhållandena. M/S Botnia slutade sina dagar 2008 utanför den marockanska kusten, där hon först åkte på grund och sedan förklarades förlorad.