M/S Marina

Objekt: Foto: Ålands museum, Folke Rosténs samling
ID ÅMF_63749_307_5

M/S Marina angör Västerhamnen i Mariehamn. Fotot togs från Pommerns rigg. Okänt vilket år. Fartyget tillhörde rederiet Expresslinjen.