Övernäs skola

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_386

Övernäs folkskola i Mariehamn, vy från sydväst, Skolgatan, Neptunigatan. Okänt vilket år bilden togs. Övernäs skola var en låg- och mellanstadieskola i Mariehamn, men är nu en skola för årskurs 1–9. Skolan byggdes i flera etapper med början 1952, ritad av den välkände finländske arkitekten Erik Bryggman. Övernäs skola består idag av två byggnader. Lågstadieklasserna är lokaliserade i den ursprungliga skolbyggnaden från 1950-talet, vars fasad är K-märkt sedan 1997. Den andra byggnaden som togs i bruk höstterminen 2016 är främst för årskurserna 7–9, men musik, teknisk slöjd och textilslöjd undervisas även för de lägre årskurserna där. Det som finns kvar från den ursprungliga byggnaden från 1970-talet är cementgrunden och betongpelare, allt annat är nybyggt efter ritningar av arkitekten Mikko Koskinen.