Pommernfesten 1968

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_98_1

Pommernfesten 1968 med linjedop i Mariehamn. Okända personer. Linjedopet hör till de traditionella inslagen i Sjödagarnas program. Linjedop, eller sjömansdop, är en skämtsam ceremoni ombord på fartyg som anordnas vid passage av ekvatorn och andra farliga platser. Enligt gammal sjömanstradition ska alla som för första gången passerar ekvatorn, "linjen", till sjöss bli döpta av kung Neptun. Även passagerare som första gången passerade ekvatorn kunde döpas. Om personerna på bilden verkligen varit över linjen är oklart…