Pommerns återkomst till Mariehamn

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_121_6

Segelfartyget Pommerns återkomst till Mariehamn från dockning i Åbo hösten 1968. Pommern är en fyrmastad stålbark som byggdes år 1903 i Glasgow som Mneme, vilket är namnet på minnets musa i den grekiska mytologin. Gustaf Erikson köpte Pommern 1923 och satte in henne i vetetraden på Australien. Vid krigsutbrottet 1939 lades hon upp i Mariehamn. 1944 hann hon bogseras till Stockholm för att bli lagerpråm för spannmål, men bogserades tillbaka igen. År 1952 donerades hon till Mariehamns stad. Hon förtöjdes i Västerhamn, intill Ålands sjöfartsmuseum och öppnades 1957 för allmänheten som museum. Hon är det enda återstående fartyget i världen av sin typ som ännu flyter och är bevarat i sitt ursprungsskick.