Rådhuset i Mariehamn

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_216_2

Rådhuset vid korsningen Storagatan-Östra Esplanadgatan, Mariehamn. I Rådhuset verkade en gång Lägre elementarskolan, namnet till trots Ålands första högre utbildning. Skolan hade inlett sin verksamhet i Skarpans Förstad 1845. Skolan blev husvill när Skarpans brändes i samband med slaget om Bomarsund 1854. Den flyttade till Godby och så småningom till tillfälliga utrymmen i Mariehamn 1867. För denna statliga högre läroinrättning ritade länsarkitekten C.J. von Hiedeken en skolbyggnad, Rådhuset. Byggnadsentreprenör var Nikolaj Sittkoff. Huset stod färdigt 1876.