Rådstuvurätten i Mariehamn

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_168_2

Rådstuvurätten i Stadshuset i Mariehamn. På bilden ses Jan-Erik Lindfors, Stig Lundqvist, Axel Kuffschinoff och Harry Lindfors. Det är okänt vilket år bilden togs. Rådstuvurätt kallades i Finland tidigare för underrätten i allmänna mål i städer, på landet kallades det för häradsrätt. Rådstuvurätt var i Finland fram till 1993 benämning på allmän underrätt i så kallade ”gamla städer”. I städer som bildats efter 1959 saknade egen jurisdiktion. Rådstuvurätterna förstatligades 1978 och 1993 infördes den för tidigare häradsrätter och rådstuvurätter gemensamma benämningen tingsrätt. I Mariehamn avvecklades rådstuvurätten 1981.