Rekord i barndop

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_458_2

Första söndagen efter påsk 1958. Enligt Stockholmstidningen, som berättade om händelsen, var det ett rekord i barndop i Mariehamns kyrka då inte mindre än sju barndop förrättades på en gång. Dopen förrättades av kontraktsprosten Tor Beckman. Från vänster, Carita Olofsson med Kerstin Maria, Edith Henling med Sylvia Ingela, Ragnhild Enholm med Kenneth Krister, Maj-Lis Fredriksson med Maj-Lis Christina, Snöfrid Öfverström med Lennart Dan Erik, Doris Eriksson med Johan Anders och Birgit Nordström med lilla Annette Dolly Birgitta.