Rotarys middag

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_287_1

Rotarys middag på Socis i Mariehamn. Det är okänt vilket år bilden togs. På bilden, från vänster, fru Fagerlund, Aarre Helander och Ragna Sanders. Rotary grundades år 1905 och är en världsomspännande organisation för ledande personer inom affärsvärld och yrkesliv. Målet är att ge humanitär service, verkar för högt ställda etiska krav inom samtliga yrkesområden och arbetar för att bidra till fred och samförstånd i världen. Rotary är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla kulturer, etniska grupper och trosriktningar. Idag finns det ca 1,2 miljoner medlemmar i drygt 31 000 klubbar, i 166 länder.