Scouterna

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_129_1

Scoutparad och dubbning. Ledarna Otto och Bo Berg. Ceremoni utanför ungdomslokalen Uncan vid Norra Esplanadgatan, Mariehamn. En av de första scoutkårerna i Finland var Ålands Sjöscoutsförbund, ett tillfälligt namn som senare blev Ålands Sjöscouts. Denna kår tillkom den första november 1910 och den dragande kraften var pastor K.G.E. Mosander. De svenskspråkiga scouterna i Finland fick en fördel då den entusiastiske svenska scoutledaren Ebbe Lieberath i februari 1910 hade översatt Scouting for Boys till svenska. Boken översattes till finska av Kaarlo Soinios i maj 1911.