Sjöingenjörernas utbildning

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_214_12

Yrkeslärare Alf Suominen undervisar sina elever, blivande sjöingenjörer. Bakom Alfs arm står Krister Lindberg. De övriga i klassen var Bengt-Gunnar Lindqvist, Björn Lindstedt, Rune Jansson, Christer Johansson, Henry Pettersson, Jonny Petersen, Carl-Johan Häggblom, Karl-Erik Gustavsson, Stig Andersson och Krister Rosenberg. Bilden är från våren 1966.