Socis orkester

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_151_1

Socis orkester. Från vänster: Ralph Rostén, Bobi Helli, Erik Forsberg, Bengt Elling och Nacke Johansson. Societetshuset i Mariehamn, lokalt kallat Socis, var ett societetshus i Mariehamn som uppfördes 1870. Huset låg på en tomt mellan Strandgatan och vattnet, i hörnet mot Stora gatan. År 1900 uppfördes två flyglar. I den norra flygeln inreddes stadens rådhus. 1915 sålde staden huset. Efter Ålands tillkomst som ett självstyrande landskap inhystes den nya landskapsförvaltningen och Ålands lagting övertog stadens utrymmen i husets norra flygel. Societetshuset revs 1975 som en del av det stadsbyggnadsprojekt som kallades Projekt 77, för att på tomten uppföra Ålands lagtings hus, Självstyrelsegården.