Stadsfullmäktige i Mariehamn

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_344_3

Stadsfullmäktige i Mariehamn. Okänt vilket år. På bilden, från vänster, Nils Dahlman, Ragna Sanders och Curt Carlsson. Dahlman var länsman i Jomala distrikt 1948–1951, direktör för Nordiska föreningsbankens kontor i Mariehamn 1951–1967 och borgmästare i Mariehamn 1967–1980. Under decennier hörde han till en av Ålands mest representativa politiska ledare; han var medlem av landstinget 1955–1960 och 1964–1979, dess förste vicetalman 1972–1977 och talman 1978–1979. Åren 1963–1972 var ordförande i Mariehamns stadsfullmäktige. Han blev vicehäradshövding 1945 och lagman 1984. Sanders var ledamot i Ålands lagting 1958–1979, ordförande i Kulturutskottet 1975-1979 och ersättare i i Lag- och ekonomiutskottet 1975–1979. Carlsson satt mellan 1964–1988 som medlem eller ersättare i lagtinget, ordförande i Justeringsutskottet 1983–1987, i Självstyrelsepolitiska nämnden 1983–1988 och vice ordförande i Lagutskottet 1983–1987.