Stympade lindar

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_167_1

Esplanaden i Mariehamn är ett väl utnyttjat gångstråk som löper i öst-västlig riktning genom staden och den viktigaste delen av stadens gröna ryggrad. På 1960-talet stympades lindarna kraftigt enligt dåtida principer, vilket är orsaken till de problem vi har idag. Ingreppen har bidragit till rötangrepp i de stora såren, speciellt vid toppkapningen. År 2001 glesades lindarnas kronor ur för att minska vikten och torra grenas togs bort. Genom rätt beskärningsteknik minskar man kronans vikt mot de rötangripna håligheterna i de gamla hårt beskurna såren.