Televisionen kommer

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_117_3

Televisionen gjorde sitt inträde i Mariehamn på 1950-talet. Två okända barn står vid TV: n. På 1950-talet, då Sveriges TV började med regelbundna sändningar, ansökte Åland om tillstånd att sätta upp en reläsändare för svenska TV-program. Det blev avslag. En piratsändare sattes upp av köpman Anton Kalmer i Mariehamns vattentorn 1964, men polisen plomberade sändaren efter 24 dagar. Först 1965 enades regeringarna i Finland och Sverige om en lösning för den åländska TV-frågan.